Zorgvisie en Missie

Zorgvisie en Missie


Visie op zorg

De zorgvisie van HolPro Zorg (holistisch, professionele zorg) heeft als uitgangspunt dat de zorg- en dienstverlening moet aansluiten bij de wensen en verwachtingen van de individuele cliënt binnen zijn/haar vertrouwde omgeving met samenwerkend partners. Dit betekent dat de mens gezien wordt vanuit zijn totaliteit. HolPro Zorg wil vanuit een holistische aanpak flexibel en creatief focussen op de wensen en behoeften van de cliënten. Dat doen we door een zo’n breed mogelijk pakket voorzieningen aan te bieden. Van lichte ondersteuning aan huis tot zware en complexe zorg in de thuissituatie.

Visie op medewerkers

De kwaliteit van de zorg die HolPro Zorg biedt is in hoge mate afhankelijk van de deskundigheid van de medewerkers en zorgverleners. HolPro Zorg investeert in haar dienstverleners. De wijze waarop HolPro Zorg omgaat met haar medewerkers, bepaalt hoe de medewerkers omgaan met de cliënten. Dat wil zeggen dat in elke individuele situatie samen wordt nagedacht over het inspelen op de door de medewerker geuite wensen en behoeften.

Missie

HolPro Zorg en partners werken actief aan een gevarieerd aanbod in zorg en welzijn. De zorgvraag is leidend waarbij de cliënt zich bij ons veilig voelt. Hierbij kan hij of zij rekenen op deskundigheid, betrokkenheid en enthousiasme. Aan medewerkers wordt hiermee de mogelijkheid geboden zich te ontplooien in onze holistische,  mensgerichte organisatie.

Volledig Pakket Thuis

U woont zelfstandig thuis maar merkt dat alledaagse handelingen niet meer zo gemakkelijk gaan. U heeft eigenlijk meer zorg nodig in een veilige omgeving. U komt in aanmerking voor langdurige zorg met een verblijf in een woonzorgcentrum, maar u wilt het liefst in uw eigen huis blijven, in uw vertrouwde omgeving met de mensen die u goed kent in de buurt. Dat kan met het Volledig Pakket Thuis van HolPro Zorg.

Dit pakket biedt dezelfde zorg als in een woonzorgcentrum, maar dan bij u thuis. De zorgverleners van HolPro Zorg zijn dagelijks, 24 uur per dag op afspraak en afroep beschikbaar voor u.

Om gebruik te maken van het Volledig Pakket Thuis heeft u een zorgindicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U betaalt een eigen bijdrage, afhankelijk van uw inkomen en eigenvermogen.

Passende zorg en ondersteuning

We bepalen samen met u, op basis van uw zorgindicatie, welke zorg en ondersteuning het beste bij u passen. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding bij dagbesteding en behandeling. Samen met u stellen we een passend zorgarrangement samen.

Voor meer informatie en hulp bij het aanvragen van een zorgindicatie, kunt u contact opnemen met de klantenservice van HolPro Zorg via T 0624385974. U kunt ook het contactformulier invullen via de website www.holprozorg.nl.

Zorg aanvragen

U heeft zorg/begeleiding nodig, neem dan contact op met één van onze medewerkers van klantenservice: 0624385974. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en helpen u verder als er een indicatie of verwijzing van een andere instantie nodig mocht zijn. Uiteraard kunt u dit ook direct zelf regelen. U kunt ook het contactformulier via onze website invullen.

Huishoudelijke hulp, begeleiding thuis en dagverzorging
Voor hulp in het huishouden, begeleiding thuis en dagverzorging heeft u een beschikking nodig van de gemeente. U kunt hiervoor contact opnemen met het Wmo-loket in uw gemeente.

De gemeente bepaalt waar u recht op heeft. Ook wordt de duur van de zorg bepaald. Wanneer u bij uw aanvraag aangeeft dat u zorg wenst van HolPro Zorg, ontvangen wij de beschikking automatisch van het Wmo-loket. U hoeft hier verder niets voor te regelen.

Persoonlijke verzorging en verpleging
Voor persoonlijke verzorging en verpleging bepaald de verpleegkundige van HolPro Zorg samen met u wat er in de thuissituatie nodig is. U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met onze klantenservice via T 0624385974.

Uit huisplaatsing
Hiervoor heeft een WLZ (Wet Langdurige Zorg) indicatie nodig. Deze vraagt u aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), T: 088-7891000.  Het CIZ bepaald of u recht heeft op verblijf binnen een zorginstelling op basis van de WLZ. Wanneer u bij uw aanvraag aangeeft waar u graag bij wilt gaan wonen, ontvangen de desbetreffend organisatie het indicatiebesluit automatisch van het CIZ. U hoeft hier verder niets verder te regelen.

Verandert uw situatie en heeft u bijvoorbeeld meer of andere hulp nodig, dan kunt u een herindicatie aanvragen.

Wilt u weten waar u recht op heeft in de WLZ, bekijk dan het WLZ-kompas van Zorginstituut Nederland. In het Wlz-kompas duidt Zorginstituut Nederland de zorg die valt onder de Wet langdurige zorg.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Wat is cliëntondersteuning?
Als u een indicatie heeft voor langdurige zorg helpt HolPro Zorg bij het maken van keuzes. Of het nu gaat om een keuze voor een juiste zorgvorm of om keuzes die in het persoonlijk plan worden vastgelegd, in alle gevallen zorgen wij ervoor dat u dit met een medewerker van HolPro Zorg kan bespreken. Het kan zijn dat u het fijner vindt om zich bij te laten staan door iemand die niet verbonden is met HolPro Zorg, een onafhankelijk cliëntondersteuner. Een onafhankelijk cliëntondersteuners kunt u aanvragen bij MEE. Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz-indicatie) kunnen hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt de klant met alle vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg.

Wat kan de cliëntondersteuner betekenen?
Naast advies over het zorgaanbod in de regio en keuze voor de gewenste zorgaanbieder kan de cliëntondersteuner u helpen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg- of ondersteuningsplan. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de cliëntondersteuner u bijstaat tijdens een gesprek met een medewerker van HolPro Zorg. Ook kan de cliëntondersteuner bemiddelen tussen u en HolPro Zorg. Bijvoorbeeld als u een andere invulling van de zorgvraag wenst en/of we samen niet uitkomen.

De cliëntondersteuner is gratis. Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij het zorgkantoor of de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE: www.mee.nl en Adviespunt Zorgbelang: www.adviespuntzorgbelang.nl.

Contact

  De Steiger 74A
1351 AE ALMERE
  +31 (0) 8 58 77 04 55
+31 (0) 6 24 38 59 74
  MAILADRES
  www.holprozorg.nl

 

Openingstijden kantoor

Maandag - Vrijdag: 8.30 - 17.00
Zaterdag: gesloten
Zondag: gesloten

24/7 Telefonisch bereikbaar

"HolPro Zorg is een thuiszorg organisatie die zich richt op het leveren van de hoogste kwaliteit van zorg binnen uw thuissituatie"