Uitsluitings criteria HolPro Zorg

Uitsluitings criteria HolPro Zorg


Er zijn situaties waarin HolPro Zorg kan besluiten de zorgvraag niet te accepteren. Gezien het open karakter van HolPro Zorg kunnen wij helaas niet iedereen hulp aanbieden:

  • Wanneer de situatie rond de zorgvraag en/of de zorgvrager maakt dat de veiligheid van de zorgverleners en/of de zorgvrager niet kan worden gegarandeerd;
  • Wanneer de situatie rond de zorgvraag en/of de zorgvrager dusdanig is dat HolPro Zorg onvoldoende kwaliteit en/of kwantiteit van zorg kan garanderen.
  • Cliënten die HolPro Zorg niet de zorg kan bieden die zij behoeven en niet geplaatst kunnen worden, en daarmee uitgesloten worden zijn:
  • Cliënten met problematisch, cq. storend gedrag voor de omgeving waarvan is vastgesteld dat dit gedrag langdurig van aard en niet/nauwelijks beïnvloedbaar is;
  • Cliënten met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding;
  • Cliënten die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren;
  • Cliënten die zeer gewelddadig en/of psychotisch zijn naar zichzelf en/of anderen; Cliënten die verbaal agressief zijn;
  • Cliënten en/of naasten die seksueel intimiderend gedrag vertonen;
  • Cliënten die de hulp van Stichting HolPro Zorg niet accepteren;
  • Cliënten die geen voorwaarden scheppen om zorg veilig en ergonomisch uit te kunnen voeren.

Op basis van de uitsluitingscriteria zal worden beoordeeld of HolPro Zorg de cliënt in zorg neemt. Er wordt dus telkens een individuele beoordeling gemaakt. Indien een cliënt die al in zorg is de ‘bovengrens’ nadert zal overwogen worden of overplaatsing noodzakelijk is naar een geschikte zorgvoorziening. Bij HolPro Zorg kunnen we geen crisisopvang verschaffen. Ook medewerkers van HolPro Zorg passen beperkte vrijheidsbeperkende maatregelen toe. Dit in overleg met de cliënt en huisarts.

Contact

  De Steiger 74A
1351 AE ALMERE
  +31 (0) 8 58 77 04 55
+31 (0) 6 24 38 59 74
  MAILADRES
  www.holprozorg.nl

 

Openingstijden kantoor

Maandag - Vrijdag: 8.30 - 17.00
Zaterdag: gesloten
Zondag: gesloten

24/7 Telefonisch bereikbaar

"HolPro Zorg is een thuiszorg organisatie die zich richt op het leveren van de hoogste kwaliteit van zorg binnen uw thuissituatie"