Verpleging

Verpleging


Onze medewerkers leveren iedere dag verschillende soorten zorg van hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging tot  medische handelingen aan toe.

Welke servicediensten kunt u zoal verwachten bij verzorging en verpleging thuis:

  • Wondverzorging;
  • Medicatie;
  • Injecteren;
  • Katheteriseren man/vrouw;
  • Het geven van advies, instructies en voorlichting;

Verzorging en verpleging (thuis)

Bent u net ontslagen uit het ziekenhuis of bent u herstellende van een ernstige ziekte? Dan kunnen onze verpleegkundigen of een wijkverpleegkundige u aan huis verplegen. Zij helpen u bij het verzorgen van wonden, het klaarzetten en toedienen van medicijnen, zuurstof toedienen, het geven van injecties, het zelf leren injecteren, monitorbewaking, het geven van advies, instructies en voorlichting hoe om te gaan met ziekte en handicap en alle overige medische handelingen.

Holpro Zorg beschikt over voldoende gekwalificeerd personeel, dat in Almere, Amsterdam, Diemen, Amstelveen en omstreken kan worden ingezet.

Ook voor kinderen hebben wij gespecialiseerd personeel dat kan assisteren en ondersteunen bij de verzorging en verpleging.

Spoedzorg

Soms moet er met spoed zorg geregeld worden. 

Spoedzorg is niet uitstelbare zorg door een plotselinge wijziging in de gezondheidssituatie van een cliënt of van de informele hulp die leidt tot een substantieel andere inhoud en omvang van de benodigde zorg waarbij het noodzakelijk is om de zorg binnen 24 tot 48 uur in te zetten om onaanvaardbare gezondheidsrisico’s voor de cliënt en/of zijn gezin te voorkomen.

De zorgverzekeraars hebben de zorgaanbieders gemandateerd tot het verlenen van spoedzorg. Dit houdt in dat de zorgaanbieder, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is, de cliënt zorg mag verlenen  ook al beschikt deze niet over een geldig indicatiebesluit. Bijv: de cliënt of diens vertegenwoordiger (een huisarts) meldt zich bij de zorgaanbieder (Holpro Zorg) De zorgaanbieder treedt op als klanthouder op het moment dat de cliënt (of diens vertegenwoordiger) zich bij hem meldt. Van de klanthouder mag verwacht worden dat deze de cliënt onmiddellijk de nodige spoedzorg biedt of de cliënt adequaat verwijst naar een collega zorgaanbieder die de zorg kan leveren.

Via het interactief overzicht dat door het Zorgkantoor beschikbaar is gesteld, kan de zorgaanbieder zien welke collega zorgaanbieder capaciteit beschikbaar heeft om de zorg te leveren.

Omdat onze thuiszorg-service geen wachtlijst kent, kunnen wij altijd en per direct starten met de zorg.

Thuiszorg Aanvragen

Wilt u gebruik maken van de diensten van Holpro Zorg?
U kunt uw aanvraag voor thuiszorg direct online indienen. Gebruik hiervoor ons contactformulier of bel ons: zie contactpagina

Contact

  De Steiger 74A
1351 AE ALMERE
  +31 (0) 8 58 77 04 55
+31 (0) 6 24 38 59 74
  MAILADRES
  www.holprozorg.nl

 

Openingstijden kantoor

Maandag - Vrijdag: 8.30 - 17.00
Zaterdag: gesloten
Zondag: gesloten

24/7 Telefonisch bereikbaar

"HolPro Zorg is een thuiszorg organisatie die zich richt op het leveren van de hoogste kwaliteit van zorg binnen uw thuissituatie"