WIE ZIJN WIJ

Holpro Zorg is een thuiszorg organisatie dat zich richt op het leveren van de hoogste kwaliteit van zorg binnen uw thuissitiuatie

Door het leveren van professioneel zorg zet Holpro Zorg zich in voor een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven voor de cliënt met een chronische ziekte, lichamelijke of geestelijke beperking.

Holpro Zorg focus zich op het brede terrein van zorg en welzijn in een kader waarbij de wensen en behoeften van de cliënt centraal staan.

Om dat te bereiken levert Holpro Zorg persoonsgebonden zorg, passend bij de eigen levensstijl en belevingswereld van ieder cliënt met een specifieke zorgvraag.

VISIE OP MEDEWERKERS

De kwaliteit van de zorg die HolPro Zorg biedt is in hoge mate afhankelijk van de deskundigheid van de medewerkers en zorgverleners. HolPro Zorg investeert in haar dienstverleners. De wijze waarop HolPro Zorg omgaat met haar medewerkers, bepaalt hoe de medewerkers omgaan met de cliënten. Dat wil zeggen dat in elke individuele situatie samen wordt nagedacht over het inspelen op de door de medewerker geuite wensen en behoeften.    

MANTELZORG

Zorgen doen we met elkaar en voor elkaar. Met alle maatschappelijke ontwikkelingen wordt mantelzorg en de aandacht voor mantelzorgers steeds belangrijker. De overheid voert campagnes om de samenwerking tussen mantelzorgers en professionals steeds beter te laten verlopen. De maatschappij is de laatste jaren behoorlijk aan het veranderen zo ook de zorg! HolPro Zorg zit zich op dit gebied in door projecten te starten. Binnen deze projecten is steeds aandacht voor de Samenwerking, Ondersteuning, Facilitering en Afstemming met de mantelzorgers en vrijwilligers. Er wordt gekeken naar welke taken de mantelzorger zelf graag wil blijven doen, de belasting die mantelzorgers ervaren en de rol die mantelzorgers hebben.

Copyright © 2018 HolPro Zorg. All rights reserved
TOP