Home

Verpleging

Hieronder valt basiszorg, zoals wassen, aankleden en verschonen, maar ook observatie, rapportage, gespecialiseerde zorg en verpleegtechnische handelingen.


Persoonlijke Verzorging

Bij persoonlijke verzorging gaat het primair om het ondersteunen of overnemen van de zorg door een zorgaanbieder bij mensen met een aandoening of beperking.


Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg is meestal van toepassing als genezing niet (meer) mogelijk is: er zijn onbehandelbare ziekteverschijnselen (refractaire symptomen).


Groepsbegeleiding of individuele begeleiding

Het ondersteunen van mensen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen, om zo zelfstandig mogelijk thuis te kunnen leven.

  HOLPRO-ZORG-LOGO.png

VISIE OP MEDEWERKERS

De kwaliteit van de zorg die HolPro Zorg biedt is in hoge mate afhankelijk van de deskundigheid van de medewerkers en zorgverleners. HolPro Zorg investeert in haar dienstverleners. De wijze waarop HolPro Zorg omgaat met haar medewerkers, bepaalt hoe de medewerkers omgaan met de cliënten. Dat wil zeggen dat in elke individuele situatie samen wordt nagedacht over het inspelen op de door de medewerker geuite wensen en behoeften.    


MANTELZORG

Zorgen doen we met elkaar en voor elkaar. Met alle maatschappelijke ontwikkelingen wordt mantelzorg en de aandacht voor mantelzorgers steeds belangrijker. De overheid voert campagnes om de samenwerking tussen mantelzorgers en professionals steeds beter te laten verlopen. De maatschappij is de laatste jaren behoorlijk aan het veranderen zo ook de zorg! HolPro Zorg zit zich op dit gebied in door projecten te starten. Binnen deze projecten is steeds aandacht voor de Samenwerking, Ondersteuning, Facilitering en Afstemming met de mantelzorgers en vrijwilligers. Er wordt gekeken naar welke taken de mantelzorger zelf graag wil blijven doen, de belasting die mantelzorgers ervaren en de rol die mantelzorgers hebben.

Contact

  De Steiger 74A
1351 AE ALMERE
  +31 (0) 8 58 77 04 55
+31 (0) 6 24 38 59 74
  MAILADRES
  www.holprozorg.nl

 

Openingstijden kantoor

Maandag - Vrijdag: 8.30 - 17.00
Zaterdag: gesloten
Zondag: gesloten

24/7 Telefonisch bereikbaar

"HolPro Zorg is een thuiszorg organisatie die zich richt op het leveren van de hoogste kwaliteit van zorg binnen uw thuissituatie"